среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Konstrukcja ploty z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balaski plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ploty plastikowe na plot i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak planowane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий